untitled-1

Kho Bảo thuế là gì? Đặc điểm của kho bảo thuế

1. Khái niệm Kho bảo thuế là gì? 

Kho bảo thuế trong tiếng Anh là Tax-suspension warehouses.

Kho bảo thuế là một khái niệm được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, tại khoản 9, điều 4 của luật Hải quan 2014 nêu định nghĩa như sau: “kho bảo thuế là kho dùng để chứa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được thông quan nhưng chưa nộp thuế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu của chủ kho bảo thuế.”

Như vậy có thể hiểu, kho bảo thuế là nhà kho được xây dựng bởi các doanh nghiệp có lượng hàng hóa xuất khẩu lớn, hoặc là các doanh nghiệp chuyên về loại hình sản xuất xuất khẩu. Tuy nhiên để xây dựng kho bảo thuế cần phải xin phép chứ không được tùy tiện.

Theo đó, kho bảo thuế có vai trò chuyên lưu trữ các loại nguyên liệu, vật tư (chưa nộp thuế) để đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp xây dựng kho bảo thuế.  

Các doanh nghiệp này chủ yếu là các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài. Và có một điều đáng lưu ý, hoạt động của kho bảo thuế được đặt dưới sự giám sát hải quan, tuân thủ các quy định pháp luật. 

z3792874568494_40058f37b025f4d4cac3d813ed297699

2. Kho bảo thuế lưu hàng hóa gì?

Vậy kho bảo thuế dùng để lưu những mặt hàng nào?

Cũng giống như các nhà kho khác, hàng hóa lưu trong kho bảo thuế đa dạng về chủng loại, mẫu mã, tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của doanh nghiệp. Có nghĩa hàng hóa lưu trữ trong kho bảo thuế là không giới hạn – đương nhiên là hàng hóa được phép lưu hành, kinh doanh, không bị cấm. Và điểm chung đó là các nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp nhập khẩu về và chưa nộp thuế, nhằm mục đích phục vụ cho việc  sản xuất các mặt hàng xuất khẩu.

3. Tài khoản 158 hàng hóa kho bảo thuế là gì?

Tài khoản 158 hàng hóa kho bảo thuế là một thuật ngữ quen thuộc trong hoạt động kế toán quản lý số liệu, xuất nhập tồn kho bảo thuế. Tên đầy đủ chính xác là Tài khoản 158 – Hàng hóa kho bảo thuế. Khái niệm này được quy định cụ thể trong thông tư 200/2014/TT-BTC.

Theo đó, tại khoản 1 điều 31 thông tư 200/2014/TT-BTC, tài khoản 158 kho bảo thuế là khái niệm dùng để chỉ việc theo dõi sự biến động của các loại hàng hóa được đưa vào kho bảo thuế (đó có thể là số lượng hàng hiện có, hoặc sự tăng hoặc giảm theo từng giai đoạn).

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải mở sổ chi tiết để giám sát sự thay đổi của số lượng và giá trị các loại nguyên liệu, vật tư, hàng hóa mỗi khi xuất nhập kho.

Dưới đây là nội dung và kết cấu cơ bản của tài khoản 158 – Hàng hóa kho bảo thuế:

 • Bên Nợ: Trị giá vật tư, nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa đã nhập Kho bảo thuế trong kỳ
 • Bên Có: Trị giá vật tư, nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa đã xuất Kho bảo thuế trong kỳ

Số dư bên Nợ: Trị giá vật tư, nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa còn lại tại Kho bảo thuế cuối kỳ.

4. Thủ tục thành lập kho bảo thuế

Vậy một doanh nghiệp muốn thành lập kho bảo thuế thì phải đáp ứng những yêu cầu gì? Và thủ tục thành lập kho bảo thuế có khó không?

Căn cứ vào điều 27 nghị định 154/2005/NĐ-CP, thì để thành lập kho bảo thuế, doanh nghiệp cần  đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp được thành lập đúng theo thủ tục của pháp luật quy định
 • Doanh nghiệp không nằm trong diện phải cưỡng chế
 • Doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn về hệ thống sổ sách chứng từ để theo dõi quá trình xuất nhập kho, xuất nhập khẩu theo luật định. 
 • Đối với vị trí xây dựng kho bảo thuế, phải đảm bảo nằm trong khu vực của nhà máy, sao cho cơ quan hải quan có thể dễ dàng theo dõi, quản lý và kiểm tra khi cần thiết. 

Lưu ý, việc thành lập kho bảo thuế, hoặc quyết định gia hạn thời gian hoạt động, yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động của kho bảo thuế sẽ do Tổng cục trưởng cục Hải Quan quyết định.

Khi kho bảo thuế được thành lập và đi vào hoạt động, thì chủ doanh nghiệp có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan hải quan trong việc giám sát, kiểm tra kho bảo thuế khi có yêu cầu.

5. Lưu hàng trong kho bảo thuế được bao lâu?

Thời gian lưu hàng trong kho bảo thuế được quy định tại điều 61 luật Hải quan.Theo đó, thời gian tối đa mà nguyên liệu, vật tư được lưu trữ trong kho bảo thuế là 12 tháng. Thời điểm bắt đầu tính là khi hàng được bắt đầu đưa vào kho. 

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn có quyền gia hạn thêm thời gian để phục vụ cho nhu cầu sản xuất, xuất khẩu. Thời gian gia hạn sẽ không quy định cụ thể, mà sẽ dựa vào yêu cầu cũng như xem xét về tính phù hợp của quá trình lưu trữ, sản xuất.

6. Xử lý đối với hàng hoá gửi kho bảo thuế 

Quá trình lưu trữ, xuất nhập hàng hóa của kho bảo thuế được diễn ra bình thường như các kho hàng khác. Bên cạnh đó cần đặt dưới sự giám sát của Hải Quan hoặc các đơn vị liên quan. 

Đối với các mặt hàng bị hư hỏng, giảm phẩm chất, không thể đáp ứng được cho việc sản xuất thì cần làm thủ tục tái xuất hoặc tiêu hủy. Quy trình tiêu hủy tiến hành như sau: 

 • Doanh nghiệp gửi đến Cục hải quan văn bản đề xuất tiêu hủy hàng hóa hư hỏng, giảm phẩm chất. Trong văn bản nêu cụ thể về Loại nguyên liệu, số lượng, ,tình trạng, lý do tiêu hủy, kèm với đó là tờ khai hải quan nhập khẩu nêu rõ thời gian
 • Khi được thông qua, việc tiêu hủy sẽ được doanh nghiệp thực hiện, dưới sự giám sát của cơ quan hải quan, cơ quan thuế và cơ quan về môi trường.

Cuối cùng, khi hoàn tất tiêu hủy thù lập biên bản chứng nhận.

7. Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa đưa vào kho bảo thuế

Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa đưa vào kho bảo thuế trên cơ bản sẽ khá giống với thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa thông thường. Nhưng ưu điểm là doanh nghiệp không cần phải nộp thuế. 

Cụ thể gồm các bước sau: 

 • Chuẩn bị bộ chứng từ hàng hóa
 • Khai và nộp tờ khai hải quan
 • Lấy kết quả phân luồng 
 • Quy trình nhập kho bình thường sẽ có thêm bước nộp thuế tại đây
 • Thông quan hàng hóa

Có một điều bạn cần lưu ý, đó là dù chưa nộp thuế nhưng trên nguyên tắc các mặt hàng, nguyên vật liệu nhập vào kho bảo thuế vẫn phải đảm bảo các tiêu chuẩn của hàng nhập khẩu. Theo đó tờ khai hải quan cần có đầy đủ thông tin về tên hàng, chủng loại, số lượng, đặc điểm,… Các thông tin này cũng cần phải cập nhật thông tin theo dõi nhanh chóng đúng quy định.

8. Thanh khoản hàng hóa trong kho bảo thuế như thế nào?

Có một khái niệm khác về kho bảo thuế bạn cũng sẽ được nghe khá phổ biến. Đó là thanh khoản hàng hóa kho bảo thuế. Khái niệm này dùng để chỉ mức độ mà hàng hóa trong kho được mua hoặc bán trên thị trường nhưng không làm ảnh hưởng nhiều đến giá thị trường của tài sản đó. 

Để thanh khoản hàng hóa trong kho bảo thuế có quy định, ngày cuối năm (tức 1/12) hoặc chậm nhất vào ngày 31/1 của năm kế tiếp, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi cho cơ quan hải quan bộ hồ sơ gồm: bảng danh sách tổng hợp lượng vật tư, nguyên liệu nhập khẩu theo chế độ bảo thuế, các tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu và lượng sản phẩm xuất khẩu.

 • Nếu tỷ lệ xuất khẩu thấp hơn tỷ lệ được bảo thuế: Cần nộp thêm phần thuế cho khoản chênh lệch 
 • Nếu tỷ lệ xuất khẩu cao hơn tỷ lệ được bảo thuế: Doanh nghiệp sẽ hoàn thuế cho khoản chênh lệch.

9. Các quy định khác liên quan kho bảo thuế

 • Khi doanh nghiệp muốn đưa nguyên vật liệu trong kho bảo thuế vào sản xuất, cần phải thông báo cho cơ quan hải quan.
 • Các mặt hàng, nguyên vật liệu của kho bảo thuế không được bán ở thị trường Việt Nam, chỉ được dùng phục vụ cho hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu. Nếu được bộ Thương mại cho phép, thì có thể bán ra thị trường, nhưng cần phải nộp thuế nhập khẩu và thực hiện đúng quy định pháp luật.
 • Doanh nghiệp có kho bảo thuế phải định kỳ gửi văn bản báo cáo cho Cục Hải Quan về tình hình xuất nhập kho, tình trạng hàng hóa trong kho. Quy định hiện nay là Định kỳ 3 tháng 1 lần.
 • Chủ kho bảo thuế có trách nhiệm trang bị đầy đủ phương tiện điện tử, cơ sở thiết bị và nối mạng với cơ quan Hải quan, thường xuyên thực hiện chế độ kế toán, thống kê, báo cáo cho cơ quan Hải quan để phục vụ cho hoạt động giám sát. 

Xem bài: Kho Ngoại quan

Xem bài: Kho CFS

Thông qua các nội dung trên, sẽ giúp bạn hiểu hơn về định nghĩa kho bảo thuế, cũng như phân biệt được điểm khác biệt của kho bảo thuế so với các loại kho hàng khác trong logistic. Mặc dù không có kho bảo thuế, nhưng Saigon Express vẫn cung cấp đa dạng các loại hình cho thuê kho bãi và lưu trữ hàng hóa khác như kho chung, kho TMĐT, kho mát, kho lạnh,… Quý khách hàng có nhu cầu thuê kho vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN HATECO LOGISTICS

Địa chỉ: Số 1 Huỳnh Tấn Phát, KCN Sài Đồng B, Phường Thạch Bàn, Q. Long Biên, Tp Hà Nội

Điện thoại: Hotline: 0917 323 899

Email: vuhongnhat@hateco.com.vn

ICD LONG BIÊN - HATECO LOGISTICS
312973189_119910167562292_8812386728390849679_n
VIDEO VỀ ICD LONG BIÊN - HATECO LOGISTICS

HATECO LOGISTICS - TRUNG TÂM LOGISTICS LỚN NHẤT MIỀN BẮC

 

CẢNG CẠN ICD LONG BIÊN - KCN SÀI ĐỒNG, HÀ NỘI.

 

THÔNG QUAN, DÁN TEM, BỐC XẾP TẠI KHO HATECO LOGISTICS - ICD LONG BIÊN, SÀI ĐỒNG, HÀ NỘI.

Mới & Nổi bật
 • Hateco Logisitcs nhận dịch vụ Uỷ thác Xuất Nhập Khẩu hàng hóa: Hiện các đối tác của chúng tôi gồm các các khách hàng ủy thác mặt hàng Rượu ( Rượu Thiên Linh ), Than, Hoa Qủa, Nước hoa, Bánh kẹo...
 • HOÀN THÀNH ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬHoàn thành đơn hàng điện tử (Fulfillment), Hateco Logistics sẽ thay người bán hàng thực hiện các công việc liên quan đến tồn kho, xử lý đơn hàng và vận chuyển. Như vậy, sản phẩm sẽ đến tay người mua hàng nhanh hơn. Ngoài ra, Hateco Logistics giúp khách hàng tiết kiệm tối đa chi phí kho hàng, theo dõi tình trạng hàng hóa cụ thể, qua đó giảm bớt gánh nặng cho người bán nhằm tập trung hiệu quả hơn vào các hoạt động bán hàng cũng như ra quyết định bán hàng hiệu quả.
 • THÔNG QUAN HÀNG HÓAAm hiểu những khó khăn cũng như tầm quan trọng của nghiệp vụ khai hải quan, Hateco Logistics đã dành toàn bộ tâm huyết để tuyển dụng và đào đạo đội ngũ nhân viên khai thuế hải quan dày dạn kinh nghiệm và nhiệt huyết để xử lý các bước nghiệp vụ thông quan hàng hóa cho Quý khách hàng.Khi đến Hateco Logistics với quý khách hàng sẽ được tư vấn những giải pháp thông quan cho lô hàng nhanh nhất, an toàn nhất tuân thủ chặt chẽ theo luật pháp hiện hành Việt Nam cũng như công ước quốc tế. Chúng tôi hiểu biết sâu sắc những quy định, chính sách của chính quyền địa phương và đảm bảo rằng hàng hóa lưu thông trôi chảy qua cửa khẩu và thời hạn giao hàng được đáp ứng đúng hẹn.Bên cạnh đó, với kinh nghiệm và mối quan hệ sâu rộng của mình, Hateco Logistics tự tin có thể đáp ứng mọi yêu cầu cao nhất của khách hàng một cách nhanh chóng, đầy đủ và hoàn hảo nhất. Khi đến với chúng tôi, hàng hóa của quý khách sẽ được thông quan một cách trôi chảy và an toàn bằng những giải pháp phù hợp đồng thời hoàn toàn tuân thủ chặt chẽ theo luật pháp hiện hành của Việt Nam cũng như công ước quốc tế dựa trên sự hiểu biết sâu sắc những quy định, chính sách của chính quyền.
 • Thư mời sử dụng dịch vụ Kho ngoại quan & Kho CFSTHƯ MỜI SỬ DỤNG KHO NGOẠI QUAN TẠI CẢNG CẠN LONG BIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN HATECO LOGISTICS

 • Address: Số 1 Huỳnh Tấn Phát, KCN Sài Đồng B, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội, Việt Nam
 • Hotline: +84.917.323.899 (Phòng Kinh Doanh)
 • Email: vuhongnhat@hateco.com.vn